Izveidots Ceturtdiena, 18 Augusts 2011 08:21

Pacienti var saņemt veselības aprūpi arī mājās

 

Līvānu slimnīca piedāvā saņemt veselības aprūpi mājās pacientiem, kam nepieciešama regulāra ambulatora ārstnieciskā palīdzība, bet, kas medicīnisku indikāciju dēļ nespēj ierasties ārstniecības iestādē.

 

Veselības aprūpe mājās ir bez maksas!!!

Lai saņemtu valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus mājās, pacientam jāsaņem no ģimenes ārsta nosūtījums, stacionārās ārstniecības iestādes vai arī speciālista nosūtijums.

 

Pēc nepieciešamās informācijas griezties pie vecākās māsas Ināras Vaišļas

SIA Līvānu slimnīcā Zaļā ielā 44, Līvānos, vai pa tālruni 6 53 07606

 

Medicīniskā aprūpe mājās

 

Sertificētu medicīnas māsu vai ārsta palīgu sniegts profesionāls veselības aprūpes pakalpojums, kuru sniedz mājās pacientiem viņu saslimšanas, traumu vai funkcionālās nespējas gadījumos.

 

Pakalpojums pieejams Līvānos.

 

Medicīnisko aprūpi mājās nodrošina katru dienu 8.00-16.00:

 

 

Medicīniskās aprūpes nodrošināšanas kārtība:

 

 

Medicīniskās aprūpes pakalpojumu mājās var saņemt:

 

 

Aprūpes epizodes beigās:

 

 

Pakalpojuma koordinatore: