Izveidots Otrdiena, 24 Mai 2011 20:57

ILGSTOŠĀS SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS NODAĻA

SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar invaliditāti.

SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļai ir šādas funkcijas:

SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas klientu diennakts sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija atbilstoši prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem;

SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas klientu nodrošināšana ar dzīvojamo platību, kas iekārtota atbilstoši klienta funkcionālajam stāvoklim un aprīkota ar sadzīvei nepieciešamo inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas klientu nodrošināšana ar viņu dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem, apģērbu, veļu, personīgās higiēnas līdzekļiem un citu inventāru;

Racionālas ēdināšanas organizēšana SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas klientiem, ņemot vērā klienta vecumu un veselības stāvokli;

Sociālās rehabilitācijas un medicīniskās rehabilitācijas pasākumu organizēšana SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas

klientiem atbilstoši klienta vecumam un veselības stāvoklim.

 

Lai nodrošinātu minēto funkciju izpildi, SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa veic šādus uzdevumus:

 

Pēc nepieciešamās informācijas griezties pie Sarmītes Driksnas SIA Līvānu slimnīcā Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā Zaļā ielā 44, Līvānos, vai  pa tālruni 6 53 07600