Izveidots Otrdiena, 24 Mai 2011 20:58

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS NODAĻA

Sociālās rehabilitācijas institūcija ir sociālās rehabilitācijas iestāde, kas sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem, pirmspensijas un pensijas vecuma personām, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Sociālās rehabilitācijas institūcijas galvenais mērķis ir nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, personām ar funkcionāliem traucējumiem, pirmspensijas un pensijas vecuma personām, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas nodrošinās iespēju integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt pašnoteikšanās spējas.

Sociālās rehabilitācijas institūcijas pienākumi: 

Sociālās rehabilitācijas institūcijas darbības mērķi:

·         nodrošināt profesionālu un mērķtiecīgu sociālā darba un sociālo pakalpojumu sniegšanu, kas orientēti uz klienta sociālo problēmu risināšanu, attīstot personas resursus un mazinot personas dzīvē izraisītas negatīvās sekas.

·          sniegt sociālos pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem, pirmspensijas un pensijas vecuma personām, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot sociālo rehabilitācijas plānu izstrādi un ieviešanu.

Sociālās rehabilitācijas institūcijas uzdevumi:

Sociālās rehabilitācijas institūcijauzņem personas ar funkcionāliem traucējumiem, pirmspensijas un pensijas vecuma personas, bērnus ar funkcionāliem traucējumiem,  pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 

Gadījumā, ja Persona tiek uzņemta Sociālās rehabilitācijas institūcijā ar pašvaldības lēmumu, tiek pievienota šī lēmuma kopija.  

Pēc nepieciešamās informācijas griezties pie Sarmītes Driksnas SIA Līvānu slimnīcā Sociālās rehabilitācijas nodaļā Zaļā ielā 44, Līvānos, vai  pa tālruni 6 53 07600