es

 esesflivani

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

Aktualitātes projektā „SIA „Līvānu slimnīca” infrastruktūras attīstība, uzlabojot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti” 2011.gada jūlijā

Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līvānu slimnīca” turpina Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „SIA „Līvānu slimnīca” infrastruktūras attīstība, uzlabojot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti” ieviešanu, kas tiek realizēts 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.5.3.1.aktivitātes “Stacionārās veselības aprūpes attīstība” ietvaros.

     Projekta mērķis ir uzlabot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, izmaksu efektivitāti un pieejamību Latgales reģiona iedzīvotājiem, veicot Līvānu slimnīcas kā aprūpes slimnīcas infrastruktūras sakārtošanu, paaugstinot ēkas energoefektivitāti, rezultātā panākot efektīvāku resursu izmantošanu, sekmējot atbilstošas vides un mikroklimata veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam, tādejādi nodrošinot ātru un efektīvu ārstēšanu.

     Iepirkumā par slimnīcas ēkas rekonstrukciju darbu veikšanu par uzvarētāju ir atzīts SIA „Jēkabpils PMK”, kas būvdarbus jau ir uzsācis un tos plāno pabeigt līdz šī gada novembrim. Būvuzraudzību veic Uldis Bērziņš, bet projekta autoruzraudzību nodrošina tehniskā projekta izstrādātājs AS „Komunālprojekts” Daugavpils nodaļa.

     Projekta ietvaros jau tiek siltināta ēkas fasāde, kur tas vēl nav veikts iepriekšējos gados, iekštelpās būvdarbi notiek vecā korpusa 3.stāvā, pilnībā rekonstruējot ēkas iekšējos inženiertehniskos tīklus (elektrotīkli, ventilācijas, apkures, ugunsdrošības, ūdens un kanalizācijas sistēmas) un veicot telpu pārplānošanu, lai nodrošinātu tās atbilstību slimnīcas vajadzībām, kā arī nodrošinātu vides pieejamību un telpu atbilstību mūsdienu prasībām.

     Projekta kopējās izmaksas ir 369 969,42 LVL, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonds segs 272 000,00 LVL jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām un Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums ir 97 969,42 LVL .

     Papildus informāciju par ES struktūrfondiem varat iegūt: http://www.esfondi.lv/events.php?id=1

 

Leave a Comment