Līvānu novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Līvānu slimnīca” ir veselības un sociālas aprūpes institūcija, kas savus pakalpojumus iedzīvotājiem sniedz kopš 1933. gada.
1970.gadā Līvānu slimnīcai tika piebūvēts jauns korpuss. Līvānu slimnīcā līdz 1990.gada sākumam darbojās vairākas nodaļas – ķirurģijas nodaļa, terapijas nodaļa, bērnu nodaļa, dzemdību nodaļa un infekciju nodaļa – kas vēlāk tika slēgtas.
Slimnīcas teritorijā ir izvietotas ēkas veselības un sociālās aprūpes sniegšanai, kā arī ēkas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Slimnīcas ēka ir pielāgojama modernu un pieprasītu veselības un sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai un attīstīšanai.
Līvānu slimnīcas teritorija ir labi piemērota veselības aprūpes, veselības veicināšanas, sociālās aprūpes un rehabilitācijas profila institūcijas izvietošanai, jo tajā ir pietiekami daudz zaļās zonas, tā atrodas estētiskā vietā Dubnas krastā, tādējādi esošā apkārtējā vide potenciāli veicina kvalitatīvu veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Būtisks aspekts ir arī tas, ka Līvānu slimnīca atrodas Līvānu pilsētas centrā, tādējādi tā ir viegli pieejama vairumam Līvānu pilsētas un novada iedzīvotājiem.
Pašlaik slimnīcā strādā 85 darbinieki. Pieejami speciālisti: neirologs, bērnu neirologs, oftalmologs, ginekologs, ginekologs – ultrasonoskopists, ķirurgs, internisti, EKG ārsts-speciālists, endokrinologs, endoskopists, ultrasonoskopisti, RTG ārsts, fizioterapeits, ergoterapeits, sociālais darbinieks un sociālais aprūpētājs. Slimnīcas telpās pieņem privātārsti: ģimenes ārsti, psihiatrs, traumatologs, stomatologi, zobu protēzists un zobu tehniķis.
2004.gada beigās Līvānu novada domes pašvaldības bezpeļņas uzņēmums „Līvānu slimnīca” tika pārveidota par pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA).
Uzņēmuma pašreizējie galvenie darbības veidi ir ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, kā arī sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana dažādām klientu grupām.