SIA “Līvānu slimnīca” stratēģiskā daļa

SIA „Līvānu slimnīca” vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2015.-2021.gadam mērķis ir sniegt objektīvu ieskatu par kapitālsabiedrības esošo situāciju un noteikt tās stratēģiskos attīstības virzienus, mērķus un saskaņotas rīcības, kas balstītas uz esošo un potenciālo klientu pieprasījumu, organizācijas un tās sadarbības partneru resursiem un veselības nozares kopējo attīstību Latvijā.

SIA “Līvānu slimnīca” vīzija

SIA „Līvānu slimnīca” – sadarbībā ar vietējiem, reģionāliem un nacionāliem partneriem – sniedz pieprasītus, augsti kvalitatīvus un izmaksu ziņā klientiem pieejamus stacionāros un ambulatoros medicīniskās aprūpes, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī nodrošina veselības veicināšanas un agrīnās diagnostikas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, cenšoties daļēji aizpildīt „pelēko zonu” starp sociālo un medicīnisko aprūpi.

SIA „Līvānu slimnīca” misija

Aktīvi līdzdarboties

veselu, laimīgu un ar dzīvi apmierinātu iedzīvotāju skaita palielināšanā jebkurā vecumā Līvānu novadā un Latvijā