‼️Iespēja vakcinēties 3. novembrī Jersikas pagasta pārvaldē 12.00 – 14.30 un Līvānu kultūras centrā 15.00 – 19.00. Jenssen, Moderna un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam arī Pfizer vakcīnas.Individuālos gadījumos, ja veciem vai vientuļiem cilvēkiem nav transporta, lai nokļūtu uz vakcināciju, Līvānu pašvaldība aicina par konkrēto gadījumu ziņot:

– Sociālajam dienestam/sava pagasta sociālajam darbiniekam

-Sava pagasta pārvaldei

Centīsimies palīdzēt, lai neviens nepaliek bez potes.