„Pasaule ir tik gaiša un laimīga, cik laimīgu mēs to mākamieraudzīt un citiem parādīt.” (K.Skalbe)

11.janvārī pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā “Paldies”diena, lai atgādinātu, cik svarīgi ik dienas ir izrādīt pateicībuun atcerēties tos cilvēkus, kas dod spēku būt tādiem, kādi mēsesam.

Paldies dienas ietvaros Līvānu novada pirmsskolas izglītībasiestādes “Rūķīši” bērni ar pašu rokām veidotiempārsteigumiem teiks paldies par darbu, palīdzību, atbalstu,uzmundrinājumu, rūpēm, iedvesmu, sakoptu teritoriju, garšīgāmpusdienām, mīlestību, par to, ka viņi ir kopā ar mums.

Sirsnīgs PALDIES katram, kurš spēj padarīt ikdienu krāsainu,skaistu un drošu! ?

https://www.youtube.com/watch?v=eyq2OoFd5Nk