SIA „Līvānu slimnīca” aicina pievienoties savam kolektīvam

ĶIRURGU 

Pieteikuma dokumenti un to iesniegšanas iespējas:

CV sūtīt uz e-pastu livanuslimnica@livani.lv,

vai zvanot uz tālruni 29198255