ESF PROJEKTS „SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA LĪVĀNU NOVADĀ”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!      Projekts „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā”   Projekta „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā” mērķis ir attīstīt jaunus un pilnveidot esošos sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus Līvānu novadā, kurus projekta mērķa grupai sniegs starpnozaru speciālistu komanda, t.sk. sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, rehabilitologs,…

vairāk ..

SIA Līvānu slimnīca” infrastruktūras attīstība, uzlabojot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!     Projekts „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā”   Projekta „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā” mērķis ir attīstīt jaunus un pilnveidot esošos sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus Līvānu novadā, kurus projekta mērķa grupai sniegs starpnozaru speciālistu komanda, t.sk. sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, rehabilitologs,…

vairāk ..