ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/18/I/009 

Līvānu un Jēkabpils slimnīcu sadarbības projekta aktualitātes

 

Līvānu novada domes pašvaldības SIA „Līvānu slimnīca” sadarbībā ar SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ievieš Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai” programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros.

 Abas slimnīcas izsludinājušas iepirkumus medicīnas aprīkojuma un iekārtu iegādei.

Pēc atklāta konkursa “Medicīnas aprīkojuma un iekārtu iegāde Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Līvānu slimnīca” (iepirkuma identifikācijas Nr. LS 2019/1 ), kas tika izsludināts 09.03.2019., noslēguma SIA “Līvānu slimnīca” jūnija beigās un jūlija sākumā ir noslēgusi līgumus ar konkursa uzvarētājiem par sekojošām piegādēm:

  1. Stacionārā rentgena iekārtas ar radiologa darba staciju iegāde, piegādātājs SIA “A.Medical”, līguma summa 88 600 EUR bez PVN;
  2. Endoskopijas kabineta aprīkojums: endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārta, piegādātājs SIA “J.I.M”, līguma summa 9999 EUR bez PVN;
  3. Dzemdību speciālista un ginekoloģijas kabineta aprīkojums: kardiotokogrāfs un augļa sirds toņu monitorēšanas ierīce, piegādātājs SIA “A.Medical”, līguma summa 1748 EUR bez PVN;
  4. Okulista kabineta aprīkojums: bezkontakta tonometrs, zīmju projektors, autorefraktometrs (pieaugušajiem) un autorefraktometrs bērniem, piegādātājs SIA “KJ Serviss”, līguma summa 19900 EUR bez PVN;
  5. Endoskopijas kabineta aprīkojums: endoskopijas procedūru galds ar elektrisku augstuma regulāciju, piegādātājs SIA “UniKon”, līguma summa 5076 EUR bez PVN;
  6. Aprūpes nodaļas diagnostikas iekārtas: pacientu monitors un kardiogrāfs ar statīvu uz riteņiem un datora programmatūru, piegādātājs SIA “Arbor Medical Korporācija”, līguma summa 6460 EUR bez PVN;
  7. Aprūpes nodaļas aprīkojums: evakuācijas krēsli sēdošu pacientu evakuācijai (2 gab), 36 aizslietņi, 25 podi (krēsli), piegādātājs SIA “UniKon”, līguma summa 15206 EUR bez PVN;
  8. Aprūpes nodaļas iekārtas: funkcionālās gultas (36 gab), funkcionālie galdiņi (35 gab), elektriski pacientu pacēlāji (2 gab), pacientu transporta rati (1 gab), piegādātājs SIA “KJ Serviss”, līguma summa 88 639 EUR bez PVN.

Saistībā ar jaunas rentgena iekārtas iegādi un uzstādīšanu tiek plānots veikt arī rentgena kabineta vienkāršoto atjaunošanu, nomainot novecojušo grīdas segumu, kā arī veicot sienu un griestu kosmētisko remontu un elektroinstalāciju atjaunošanu kabinetā. Iepirkuma komisija veic iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un plāno izsludināt iepirkumu pēc 2019. gada 15. jūlija.

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ir izsludinājusi visus sadarbības projektā plānotos medicīnas iekārtu iegādes iepirkumus.

Saskaņā ar atklāta konkursa iepirkuma ID Nr. JRS 2019/1K/ERAF/L rezultātiem 18.04.2019 noslēgts līgums ar SIA “KJ Serviss” par ledusskapis-saldētava piegādi, līguma kopējā summa EUR 6443.25

05.06.19 slimnīcai piegādāts jauns ledusskapis-saldētava asins kabinetam, lai turpmāk atbilstošā režīmā un pietiekošā daudzumā uzglabātu asins plazmu un arī citus pārliešanai nepieciešamos asins komponentus.

Saskaņā ar atklāta konkursa iepirkuma ID Nr. JRS 2019/2K/ERAF/L rezultātiem 29.05.2019 noslēgts līgums ar SIA “B.BRAUN MEDICAL” par 20 perfuzoru piegādi, līguma kopējā summa EUR 17 859.

27.06.2019 slimnīcai piegādāti 20 jauni perfuzori 3-pirmās terapijas, 3-otrās terapijas, 5-uzņemšanas nodaļai, 5-jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā Austrumlatvijas perinatālās aprūpes centrā, kā arī 2-bērnu nodaļai un 2-dzemdību nodaļai. Ar jaunajām iekārtām tiks nomainīti vecie perfuzori jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā, kur ikdienas darbā vienam pacientam tiek izmantoti 2 līdz 5 perfuzori, lai nodrošinātu precīzu medikamentu, i/v pilienu infūzu, parenterālās un enterālās barošanas caur zondi nodrošināšanu. Arī pārējās nodaļās jaunās iekārtas nodrošinās precīzu, mūsdienu prasībām atbilstošu medikamentu ievadi gan neatliekamās situācijās, gan plānveida pacientiem.

Pēc iekārtu piegādes tika veikta darbinieku apmācība darbam ar jaunajām iekārtām.

Veiksmīgas projekta realizācijas nodrošināšanai abi sadarbības partneri katru mēnesi rīko projekta darba grupas sanāksmes, kur laikā tiek risināti projekta ieviešanas tehniskie un organizatoriskie jautājumi, kā arī pārnesta un nodota pieredze iespējami veiksmīgākai projekta ieviešanai. Abu slimnīcu vadība ir uzsākusi sarunas par ciešākas sadarbības īstenošanu, lai veicinātu optimālu abu slimnīcu resursu izmantošanu un iespējami pilnīgāku pakalpojumu nodrošināšanu un to pieejamību saviem pacientiem.