ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/18/I/009

Līvānu un Jēkabpils slimnīcu sadarbības projekta aktualitātes

SIA “Līvānu slimnīca” ir jau piegādātas visas sadarbības projekta ietvaros plānotās iekārtas un aprīkojums. Piegādātāji nodrošina atbildīgo SIA “Līvānu slimnīca” speciālistu apmācību darbam ar iegādātajām iekārtām un aprīkojumu.

Saistībā ar jaunas rentgena iekārtas iegādi un uzstādīšanu ir veikta arī rentgena kabineta vienkāršota atjaunošana, nomainot novecojušo grīdas segumu, kā arī veicot sienu un griestu kosmētisko remontu un elektroinstalāciju atjaunošanu kabinetā. Lai pabeigtu jaunās rentgena darba stacijas uzstādīšanu un sāktu ar to strādāt, nepieciešams saņemt pozitīvu atzinumu par veiktiem radiācijas mērījumiem, kā arī saņemt licenci no Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra. Darbs ir procesā un pavisam drīz Līvānu slimnīcā būs iespējams veikt rentgena izmeklējumus ar pavisam jaunu un mūsdienīgu iekārtu.

Aprūpes nodaļai ir iegādātas mūsdienīgas funkcionālās gultas ar pasīvajiem pretizgulējumu matračiem un galdiņi, kas ļaus nomainīt fiziski novecojušās un savu laiku nokalpojušās mēbeles.

Finanšu trūkuma dēļ jaunu gultu iegāde Līvānu slimnīcā nav veikta kopš slimnīcas izveides. Līdzšinējās gultas bija sagādātas caur Sarkano krustu, piegādājot lietotas vai norakstītās gultas no citām Eiropas Savienības valstīm kā humāno palīdzību. Līdz ar ko vecās gultas vairs pilnībā nepildīja savas funkcijas un bija fiziski un morāli ļoti nolietotas, sagādājot neērtības kā pacientiem, tā aprūpes personālam.

Tāpat jau ir uzstādīts arī piegādātais endoskopijas procedūru galds ar elektrisku augstuma regulāciju, kas nomainīs pamatīgi novecojušo līdzšinējo galdu un uzlabos darba apstākļus gan atbildīgajam medicīnas personālam, gan pacientiem.

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ir izsludinājusi visus sadarbības projektā plānotos medicīnas iekārtu iegādes iepirkumus.

Saskaņā ar atklāta konkursa iepirkuma ID Nr. JRS 2019/8K/ERAF/L rezultātiem 03.10.2019 noslēgts līgums ar SIA „SANTAKS” par Pacientu transporta guļratus (modelis P-SD-004) ISIGUN MEDIKAL MUH.SAN.VE TIC.A.S) piegādi, līguma kopējā summa ar 21% PVN ir EUR 1597,20.

Plānots, ka operāciju blokam paredzētie pacientu transporta guļrati tiks piegādāti 6 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Saskaņā ar atklāta konkursa iepirkuma ID Nr. JRS 2019/8K/ERAF/L rezultātiem 03.10.2019 noslēgti 2 līgumi ar SIA „Arbor Medical Korporācija” par 3 EKG iekārtu piegādi, līgumu kopējā summa kopā ar 21% PVN ir EUR 8530.50

Pārvietojamais 12 novadījumu elektrokardiogrāfs (Rscribe, Mortara) tiks izmantots pacientu izmeklēšanai stacionāra uzņemšanas nodaļā, savukārt abās terapijas nodaļās plānots izmantot 2 portatīvos 12 novadījumu elektrokardiogrāfus (ELI230, Mortara).

Saskaņā ar noslēgto līgumu visas iepriekš minētās EKG iekārtas tiks piegādātas 6 nedēļu laikā.

Ir atvērti un patreiz tiek izvērtēti Atklātam konkursam (iepirkuma ID Nr. JRS 2019/7K/ERAF/L) – Operāciju instrumentu piegāde iesniegtie 7 pretendentu piedāvājumi par laparaskopisko un ķirurģisko instrumentu piegādi stacionāra operāciju blokam.