No 01.08.13.-04.08.13. Līvānu novada domes pašvaldības SIA Līvānu slimnīcu apmeklēja Latvijas baptistu draudžu savienības Sieviešu kalpošanas apvienības pārstāvji un BPI DRAFTS nometnes jaunieši.


Sirsnīga tikšanās notika vairāku dienu garumā ar Baltijas Pastorālā institūta jauniešiem SIA Līvānu slimnīcas Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā. Baltijas Pastorālā institūta jaunieši ieradās ar ziediem un jaukām dāvanām, kas tika pasniegtas aprūpes nodaļas klientiem. Jaukas un sirsnīgas sarunas, kopīga pastaiga ar klientiem uz Latgales mākslas un amatniecības centru, ārsnieciskā vingrošana, spēles un daudzi citi jauki pasākumi atstāja uz klientiem skaistas un brīņisķīgas atmiņas par šo tikšanos.

Šo dienu garumā notika tikšanās ar Latvijas Baptistu draudžu savienības Sieviešu kalpošanas apvienības pārstāvjiem Solvitas Zīveres vadībā. SIA Līvānu slimnīcas Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā tika noorganizēts svētīgs koncerts, radošās darbnīcas, pasniegtas piemiņas dāvanas nodaļas 45 klientiem un darbiniekiem.

Liels paldies par labiem vārdiem, skaistām un sirsnīgām dziesmām, smaidiem un labestību, ko kalpojot un dodot mīlestību cilvēkiem. Liels PALDIES.

Skatīt fotogaleriju: http://www.lbds.lv/galerijas/foto/draudzu-dienas-2013 

 

Leave a Comment