Jau vairāk kā divu gadu garumā Līvānu slimnīca īstenoja Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā”. Projekta ietvaros sociālās rehabilitācijas nodaļā ikviens Līvānu novada iedzīvotājs, kuram ir funkcionāli traucējumi (kustību, redzes, dzirdes) var bez maksas saņemt vairāku speciālistu pakalpojumus (rehabilitologa, fizioterapeitu, ergoterapeita, sociālā aprūpētāja, sociālā darbinieka un psihologa).

 

SIA Līvānu slimnīcas speciālisti palīdzējuši 225 dažāda vecuma iedzīvotājiem visā novada teritorijā – gan bērniem, gan pieaugušajiem, gan vecāka gadagājuma cilvēkiem laika periodā 01.04.2010.-31.03.2013., tai skaitā arī Rudzātu speciālās internātpamatskolas 26 jauniešiem. Saistībā ar to, tiek plānots nodrošināt arī turpmāk sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Rudzātu speciālās internātpamatskolas jauniešiem, jo izvedojusies veiksmīga sadarbība ar skolas vadību, personālu un jauniešiem.

Sociālās rehabilitācijas laikā, klientiem bija jāaizpilda anonīma anketa par apmierinātību ar saņemto pakalpojumu. Apkopojot iegūtos rezultātus ar lepnumu secinam, ka klienti pakalpojumu ir novērtējuši kā ļoti labu. Sajutuši pozitīvu, atsaucīgu, labvēlīgu, profesionālu attieksmi. Klienti ir saņēmuši informāciju, atbalstu, iedrošinājumu, noderīgas zināšanas un praktiskas iemaņas. Kā galvenās izmaiņas savā ikdienā, klienti ir atzīmējuši iespēju saņemt tehniskos palīglīdzekļus, uzlabojies emocionālais fons, mazinājušās sāpes, pilnveidotas sociālās prasmes, atrasti domubiedri, radusies motivācija darboties patstāvīgi, sajustas rūpes, uzmanība, ieinteresētība.

„Silta attieksme, laipnība un draudzība ir lietas, pēc kurām pasaulē ilgojas visvairāk. Tas cilvēks, kas tās var sagādāt, nekad nebūs vientuļš. Jūs esat tie cilvēki(komanda), kuri man to ir devuši un dosiet! Jūsu darbs, laipnā attieksme, atsaucība, sapratne man deva ļoti lielu spēku(gan fiziski, gan emocionāli) pārvarēt radušās grūtības pēc traumas. Esmu atguvusi savu sirdsmieru, darba spējas un sakārtotību sevī. Mīļš paldies Jūsu komandai. Jūsu darbs nav izmērams laikā un atalgojums nav samaksājams, bet Jūs esat un būsiet vienmēr!” (Solvita Z.)

„Mīļš paldies Jūsu komandai par attieksmi, laipnību, sapratni, uzklausīšanu. Paldies arī katram speciālistam personīgi. Man bija patīkami kontaktēties un, ja būs iespēja, es vēlreiz gribētu ar Jums tikties atkārtotā rehabilitācijas kursā. Vēlreiz mīļš paldies un vēlu Jums visiem- visu to labāko.” (Aija P.)

„Esmu ļoti apmierināts ar speciālistu darbu. Ir daudz iegūts. Esmu pateicīgs par ieguldīto darbu un laiku. Jūtu to, ka atgriežos dzīvē, atgriežas mans dzīves spars, enerģija un vēlme. Kolektīvam novēlu būt tik pat pozitīvam un TURAMIES! „ (Jaceks K.)

„Jūs esat labs, mīļš, sirsnīgs kolektīvs. Lai Jūsu ceļā vienmēr būtu labi un atsaucīgi cilvēki. Liels paldies Jums. Lai Jums labi veicas!” (Svetlana G.)

„Man viss ļoti patika. Speciālisti strādāja ar visu sirdi. Vēlu visam kolektīvam palikt tik pat lieliskam. Komanda mīl savu darbu. Lai veicās!” (Vita K.)

Projekta ietvaros ir izveidots Sociālās rehabilitācijas nodaļa un Dienas centrs cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem, kā arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Sociālās rehabilitācijas nodaļā un Dienas centrā var saņemt gan individuālās speciālistu konsultācijas, gan piedalīties grupu nodarbībās ar fizioterapeitu, ergoterapeitu, psihologu. Dienas aprūpes centra ietvaros tiek organizētas atbalsta grupas (personām ar kustību traucējumiem, bronhiālā astma, cukura diabēts, u.c.) Šobrīd tiek plānots sadarbībā ar Līvānu novada domes Sociālā dienesta darbiniekiem izveidot atbalsta sistēmu ģimenēm ar bērniem. Dienas aprūpes centrā sniedz lekcijas piesaistīti ārsti-speciālisti par tēmām, kas saistītas ar slimību diagnozēm, piem, osteoartrīts, cukura diabēts u.t.t. Nākotnē plānojam stāstīt vecāka gadagājuma cilvēkiem par veselīga dzīves veida pamatprincipiem, sniegt vienkāršus ikdienas ieteikumus veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei. Iegūtām zināšanām ir vērtība, tāpat kā gadiem.

Pateicoties Līvānu novada domes finansiālam atbalstam no 2013.gada aprīļa mēneša tiek arī turpmāk finansiāli atbalstīts SIA Līvānu slimnīcas veiksmīgi uzsāktais projekts „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā” un nodrošināti Līvānu novada iedzīvotājiem sociālie pakalpojumi, Sociālās rehabilitācijas nodaļa un Dienas aprūpes centrs.

Kopumā uz šo brīdi no iedzīvotājiem saņemti 105 pieteikumi, un pakāpeniski, rindas kārtībā tiek pieņemti arī pārējie klienti. Šī ir kompleksa pieeja ārstēšanā, kas sastāv no trīs svarīgām jomām – sociālā rehabilitācija, medicīniskā rehabilitācija un psiholoģiskā rehabilitācija.Katram klientam tiek izstrādāts individuāls sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāns atbilstoši viņa vajadzībām.

Mūsu mērķis ir palīdzēt cilvēkam uzlabot veselību, atgūt ticību saviem spēkiem, palīdzēt iekļauties sabiedrībā un darba tirgū.

 

Leave a Comment