esf

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

  

Aktualitātes 2011.g.decembrī ESF projektā „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā”

 

Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līvānu slimnīca” turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā„ 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros.

Projekta rezultātā Līvānu novadā darbojas starpnozaru speciālistu komanda, kurā sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, rehabilitologs, psihologs, ergoterapeits un fizioterapeits sniedz kompleksus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām, kā arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši izstrādātajiem individuālajiem klientu sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes plāniem, kā arī jaunajām motivācijas programmām.

Decembra mēnesī Līvānu slimnīcā minētā projekta ietvaros savas durvis klientiem ir vēris arī dienas aprūpes centrs, kurā notiek dažādas grupu nodarbības gan bērniem un to vecākiem, gan arī vecāku gadu gājuma cilvēkiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem. Ar nākamā gada janvāri dienas centram jau būs izstrādāts plāns pasākumiem un nodarbībām, kurās tiks aicināti piedalīties gan tie klienti, kas projekta ietvaros jau ir saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, gan tie, kas pakalpojumus vēl gaida rindā. Dienas centra uzdevums ir sniegt atbalstu un palīdzēt cilvēkiem pārvarēt tās grūtības, ko dzīve tiem ir uzlikusi, sniegt informatīvu un konsultatīvu atbalstu sociālās rehabilitācijas jautājumos gan no medicīnas speciālistu, gan no sociālās jomas speciālistu puses.

Šie pakalpojumi ir pieejami ne tikai pilsētas, bet arī novada lauku iedzīvotājiem visā Līvānu novadā. Nepieciešamības gadījumā sociālo pakalpojumu saņēmējiem projekta ietvaros tiek nodrošināts bezmaksas transports vai kompensētas sabiedriskā transporta izmaksas no to dzīvesvietai līdz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas vietai.

Projekts ir aktuāls, jo šobrīd Līvānu novadā un tuvākajā apkārtnē šādi sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvi sociālās aprūpes pakalpojumi sociāli neaizsargātajām personām nav pieejami, bet ir ļoti nepieciešami, lai ļautu cilvēkiem ar nelielām veselības problēmām atvieglot ikdienas soli un atgūt dzīvesprieku un spēju pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā.

Projekta īstenošanas laiks ir 2 gadi no 01.04.2011.-31.03.2013., realizācijas vieta – visa Līvānu novada teritorija, kopējās plānotās projekta izmaksas 99 940,00 LVL, ko pilnā apmērā (100%) segs Eiropas Sociālā fonda finansējums.

Vairāk informācijas par ES struktūrfondiem varat iegūt: http://www.esfondi.lv/events.php?id=1

Leave a Comment