es

 esesflivani

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

 Aktualitātes projektā „SIA „Līvānu slimnīca” infrastruktūras attīstība, uzlabojot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti” 2011.gada aprīlī

 Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līvānu slimnīca” turpina Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „SIA „Līvānu slimnīca” infrastruktūras attīstība, uzlabojot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti” ieviešanu, kas tiek realizēts 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.5.3.1.aktivitātes “Stacionārās veselības aprūpes attīstība” ietvaros.

      Projekta mērķis ir uzlabot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, izmaksu efektivitāti un pieejamību Latgales reģiona iedzīvotājiem, veicot Līvānu slimnīcas kā aprūpes slimnīcas infrastruktūras sakārtošanu, paaugstinot ēkas energoefektivitāti, rezultātā panākot efektīvāku resursu izmantošanu, sekmējot atbilstošas vides un mikroklimata veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam, tādejādi nodrošinot ātru un efektīvu ārstēšanu.

      Projekta ietvaros tiks siltināta ēkas fasāde, kur tas vēl nav veikts, salabots ēkas jumts un pilnībā remontētas 3.stāva stacionāra telpas un daļēji arī 2.stāva stacionāra telpas, rekonstruēti elektrotīkli, ventilācijas, apkures, ugunsdrošības, ūdens un kanalizācijas sistēmas, kā arī nodrošināta ēkas pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

      Aprīļa mēnesī ir noslēdzies iepirkums par slimnīcas ēkas rekonstrukciju darbiem, par uzvarētāju ir atzīts SIA „Jēkabpils PMK”, plānotais būvdarbu uzsākšanas laiks ir maija beigas, visi remontdarbi tiks pabeigti līdz nākošā gada aprīlim.

       Projekta kopējās izmaksas ir 369 969,42 LVL, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonds segs 272 000,00 LVL jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām un Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums ir 97 969,42 LVL .

 Papildus informāciju par ES struktūrfondiem varat iegūt: http://www.esfondi.lv/events.php?id=1