es

 esesflivani

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

Līvānu slimnīcas ēkā jau šovasar tiks veikti ievērojami rekonstrukcijas darbi!

         Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līvānu slimnīca” ir uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „SIA „Līvānu slimnīca” infrastruktūras attīstība, uzlabojot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti” ieviešanu, kas tiks realizēts 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.5.3.1.aktivitātes “Stacionārās veselības aprūpes attīstība” ietvaros.

       Projekta mērķis ir uzlabot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, izmaksu efektivitāti un pieejamību Latgales reģiona iedzīvotājiem, veicot Līvānu slimnīcas kā aprūpes slimnīcas infrastruktūras sakārtošanu, paaugstinot ēkas energoefektivitāti, rezultātā panākot efektīvāku resursu izmantošanu, sekmējot atbilstošas vides un mikroklimata veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam, tādejādi nodrošinot ātru un efektīvu ārstēšanu.

      Projekta ietvaros tiks siltināta ēkas fasāde, kur tas vēl nav veikts, salabots ēkas jumts un pilnībā remontētas 3.stāva stacionāra telpas un daļēji arī 2.stāva stacionāra telpas, rekonstruēti elektrotīkli, ventilācijas, apkures, ugunsdrošības, ūdens un kanalizācijas sistēmas, kā arī nodrošināta ēkas pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

     Februārī tiks pabeigta ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un izstrādāta būvdarbu iepirkumu dokumentācija. Prognozētais būvdarbu uzsākšanas laiks ir šī gada maija mēnesis, remontdarbus plānots pabeigt līdz 2012.gada aprīlim.

     Projekta kopējās izmaksas plānotas 320 000,00 LVL, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonds segs 272 000,00 LVL jeb 85% un Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums plānots 48 000,00 LVL jeb 15% no projekta izmaksām.

     Papildus informāciju par ES struktūrfondiem varat iegūt: http://www.esfondi.lv/events.php?id=1

 

Leave a Comment